Autor

Malíř a keramik Petr Špaček se narodil 10.3. 1963 v České Republice v malém městečku Vysokém Mýtě. Vyrůstal a do svých   37  let  bydlel   v Holicích, a nyní již nějakou dobu žije na venkově ve svém ateliéru v Trusnově, kde má blíž k přírodě a ke krajině, kterou maluje.

Petr Špaček studoval výtvarný obor pouze soukromě.  Svými obrazy krajin nás dokonale dokáže vtáhnout do děje...tiché, poetické krajiny, která má tu moc očistit člověka od nánosů špíny světa: stresu, depresí, bolestí na těle i na duši. Špačkovo dílo neprovokuje, nesnaží se šokovat, naopak nás svým klidem a mírem, jež se nekonečně rozprostírá v jeho plátnech, navrací až k lidské podstatě. K přemýšlení o přírodě, o lásce a nemateriálních hodnotách, které jsou v dnešní společnosti tak vzácné. Svými obrazy nás učí dívat se na  svět  až  naivně  dětskýma  očima  a vidět v ní umělecké dílo...

Řemeslně dokonale zachycuje atmosféru malebných vesniček Vysočiny.  Pumpy na návsi, peřiny v okně,  holubníky – to vše na nás dýchá čistotou a evokuje v nás pocit, že můžeme do obrazu vstoupit a stát se jeho součástí...

Špačkovou malířskou technikou je olej na plátně a v jeho tvorbě dominovaly ponejvíce  krajiny. V současné době se však začíná jeho tvůrčí  zájem  posouvat trochu jiným směrem....Obrazy už nemají úplně realistické pohledy a malířovou fantazií vytváří mystický snový svět vnitřního ducha.

Další uměleckou polohu malíře tvoří keramické obrazy, které se jeví, jako úplný protipól čistých krajinek. Řeklo by se abstrakce, avšak ve Špačkově pojetí stále je tu patrné úzké spojení s přírodou. Ať již to jsou otisky kůry v hlíně, nebo motivy rostlin prorůstající ve strohých tvarech keramických kachlů.

Malíř Petr Špaček má na svém kontě přes 30 samostatných výstav a 10 výstav kolektivních a to s Unií výtvarných umělců ČR. Jeho obrazy se nachází v soukromých sbírkách po Evropě (Francie, Anglie, Německo, Rakousko) a v USA.V nedávné době k těmto zemím přibylo také Japonsko, kde jsou jeho obrazy vystaveny v putovní výstavě v Tokiu a dalších městech.


                                                                                           Richenza

Přihlášení

Zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo