Autor

PETR ŠPAČEK

Narozen 10. 3. 1963. Malířovo vidění a vnímání svých námětů přes osobitou poetiku se dají rozdělit do tří celků. Petr Špaček, malíř a grafik našel svůj výtvarný výraz se svou poctivou snahou pracující s barevnou plochou a tvary. Řadí se tak k dalším hodnotám východočeského výtvarného umění, které obohatil jeho osobitý lyrický styl, jenž nabízí tiché poetické kouzlo jeho obrazů, které jsou pohlazením harmonie života a světa. Stojí zde jako protipól k projevům přetechnizovanosti, spěchu a neklidu dnešní doby. S citem pro pohlazení oka a vnitřních pocitů až v básnickém tajemství a okouzlení, které nasycují barevné plochy zjednodušení v obsahové podstatě nejen u své milované Vysočiny. Jak ukazují výstavy, uplatňují se jako charakteristické svébytné hodnoty vyjádření i v širším celonárodním srovnávání. Především v osobitě stylizovaných krajinách dává oku harmonii, klid a zakotvení v pocitu jiného vnímání trvalé hodnoty. Komorně laděná intimita a malíř Špaček ji konstruuje dle svých vnitřních představ se vztahem k realitě, kterou výtvarník vnímá štětcem jako básník. Svoboda tvůrčí seberealizace a její názorová poloha má však především v grafikách zcela odlišný styl vyjádřených představ a snů fantazie. V korálových zahradách nehmotného se nechává strhnout pravidly nových směrů. Tyto snové krajiny nitra, tak představují intenzitou jinou výzvu a autorovu další mezní polohu schopného širšího záběru dalšího tvoření....

                                                                                                                    Rudolf Pollák                                                                                                                             

Malíř Petr Špaček má na svém kontě přes 40 samostatných výstav a 22 výstav kolektivních a to s Unií výtvarných umělců ČR. Jeho obrazy se nachází v soukromých sbírkách po Evropě (Francie, Anglie, Německo, Rakousko) a v USA.V nedávné době k těmto zemím přibylo také Japonsko.
                                                                                          

Přihlášení

Zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo